Privacybeleid

Schoonheidssalon Bij Suus is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Schoonheidssalon Bij Suus

Susan Lips Goudplevier 15

5165 KG Waspik

06-53374945

Susan Lips is de functionaris gegevensbescherming van Schoonheidssalon Bij Suus. Zij is te bereiken via suus@schoonheidssalon-bijsuus.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Schoonheidssalon Bij Suus verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder ziet u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– voor- en achternaam

– contact informatie met inbegrip van e-mailadres

– demografische informatie zoals postcode, voorkeuren en belangen

– andere informatie met betrekking tot de klant enquêtes en/of offerte

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via suus@schoonheidssalon-bijsuus.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Schoonheidssalon Bij Suus gebruikt deze gegevens om uw wensen te begrijpen en u een betere dienstverlening te verstrekken. We hebben ze met name om de volgende redenen nodig:

– interne gegevens bijhouden

– we kunnen de informatie gebruiken om onze producten en diensten te verbeteren.

– we kunnen periodiek promotionele e-mails sturen over nieuwe producten, speciale aanbiedingen of andere informatie waarvan wij denken dat u het wellicht interesseert met behulp van het e-mailadres dat u hebt verstrekt.

– van tijd tot tijd kunnen wij uw informatie ook gebruiken om contact met u op te nemen voor een marktonderzoek. We kunnen u contracteren per e-mail, telefoon, fax of post. We kunnen de informatie gebruiken om de website aan te passen op basis van uw interesse.

Geautomatiseerde besluitvorming

Schoonheidssalon Bij Suus neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijk) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of – systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van schoonheidssalon Bij Suus) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Schoonheidssalon Bij Suus bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Schoonheidssalon Bij Suus verstrekt gegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

Schoonheidssalon Bij Suus gebruikt geen cookies. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door schoonheidssalon Bij Suus en u heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar suus@schoonheidssalon-bijsuus.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ ( machine rendable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek. Schoonheidssalon Bij Suus wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link http://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoo…

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Schoonheidssalon Bij Suus neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies , onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met via suus@schoonheidssalon-bijsuus.nl