Electrisch ontharen

Door middel van elektrisch ontharen kunnen storende haren in het gelaat of op het lichaam definitief worden verwijderd. Er bestaan 2 methodes bij elektrisch ontharen, namelijk diathermie en de blendmethode.

Elektrisch ontharen is niet pijnloos maar door verschillende instellingen is de behandeling voor iedereen goed te ondergaan. De behandelingsperiode varieert van enkele maanden tot soms jaren. Dit is afhankelijk van de hoeveelheid haren en de grootte van het te behandelen gebied.

Intake

Een intake behandeling is geheel vrijblijvend. We vragen onder andere naar uw medische geschiedenis en daarom vragen wij u ook om eventuele bijsluiters en medicijnen mee te nemen naar uw intake.

Het is wellicht mogelijk om een vergoeding via uw zorgverzekeraar te krijgen, raadpleeg uw verzekeraar en uw polis hiervoor.

Vooraf is niet duidelijk aan te geven hoeveel behandelingen u uit eindelijk nodig zal hebben.

Tarieven

De tarieven verschillen per persoon en per het te behandelen gebied.

Elektrisch ontharen
Storende haren definitief verwijderen met electrisch ontharen